nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden och annat aktuellt om vår verksamhet.

SBP Kredit startar ett säkerställt grönt kapitalandelslån och emitterar totalt 150 mkr

SBP Kredit har idag emitterat ett säker­ställt grönt kapital­andels­lån (andels­klass B) med ett ram­belopp på 500 000 000 kronor. Initialt har 50 000 000 kronor emitterats. Lånet löper på 3 år och räntan är stibor +400 bps.

Resultat av skriftligt förfarande SBP Kredit för ändring av fondens villkor

Innehavarna av vinstandelslånen med ISIN SE0014782827 (med ett sammanlagt utestående belopp om 492 ­­200­­ 000­­ kronor) utgivet av SBP Kredit AB (publ) (”SBP Kredit”) har fattat beslut i det skriftliga förfarande som SBP Kredit kallade till den 25 maj 2022.

Kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

SBP Kredit AB (publ) föreslår förändring av fondens villkor. Orsaken till förändringen är att SBP Kredit AB undersöker möjligheterna att i en ny andelsklass emittera säkerställda gröna kapitalandelsbevis.

Pressmeddelanden

SBP Kredit AB (publ) offentliggör NAV-kurs 101,87 för mars 2022

SBP Kredit har erbjudit allmänheten och institutionella investerare möjlighet att teckna vinstandelslån som är noterade på Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. NAV-kursen per 31 mars 2022 uppgår till 101,87 % eller 10 187 kr/andel.

Inbjudan till informationsmöte

Härmed bjuds innehavare av vinstandelsbevis i SBP Kredit AB (publ) in till informationsmöte torsdagen den 19 maj 2022 kl 15.00 – 16.00. Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.

Kallelse till årsstämma i Svensk Bostadspartner

Härmed kallas aktieägarna i Svensk BostadsPartner AB (publ), org nr 559067-4825, till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl 16.00. Stämman kommer att hållas på bolagets kontor (Kungsgatan 71, 2tr) men du kommer även att kunna vara med digitalt via Teams.

Nyheter

Kommer väldigt nära våra kunder

Kommer väldigt nära våra kunder

Emelie har arbetat på SBP nästan ända sedan verksamheten startade 2016. Hon tycker att det är väldigt stimulerande att se projekt växa fram och att ha fått vara med på SBP:s resa. Som kundansvarig möter hon många kunder i sitt jobb, vilket gör det lättare att förstå deras behov och vilka risker som finns.

Alla lägenheter sålda innan projektet var klart

Alla lägenheter sålda innan projektet var klart

I projektet Brf Hyttbäcken i Falun var SBP med från start och finansierade. Projektet började med en markanvisning från Falu kommun och Lillskär hade sålt drygt 60 procent av de 42 lägenheterna innan byggstarten i januari 2019.

Från Ica-handlare till bostadsutvecklare

Från Ica-handlare till bostadsutvecklare

Ola Thunell har en lång bakgrund som Ica-handlare. När familjen flyttade från Värmland till Stockholm för att driva en Ica-butik behövde familjen någonstans att bo. Entreprenadbolaget som byggde deras hus gjorde det med sådan bravur, vilket blev startskottet för Signum Fastigheter 2014.

Kundansvarig sökes till Svensk BostadsPartner

I takt med att Svensk BostadsPartner växer har behovet av ytterligare en kundansvarig till teamet tillkommit. Som kundansvarig är du ansvarig för att leda kreditprocessen från ax till limpa i nära kontakt med kunder, medarbetare och kreditkommitté.