nyheter och pressmeddelanden

Här kan du hitta pressmeddelanden och annat aktuellt om vår verksamhet.

SBP Kredits låneportfölj mer än fördubblades under 2021

SBP Kredits kreditportfölj på 55 krediter har vid årsskiftet en beviljad kreditportfölj på 2 037 miljoner kronor varav 1 143 miljoner kronor utbetalt. Kreditportföljen har under 2021 ökat med nästan 150 procent i utestående och utbetalda krediter.

SBP Kredit genomför nyemission om 80 miljoner kronor för fortsatt tillväxt

SBP Kredit AB (publ) har idag emitterat 80 000 000 kronor, inom ramen för kapital- och vinstandels­lånet (ISIN: SE0014782827), till en kurs på 107 procent av nominellt belopp.

SBP Kredits kreditportfölj spränger miljardvallen

SBP Kredits prognos att kreditportföljen under 2021 ska överstiga 1 miljard kronor i utestående och utbetalda krediter är nådd. Kreditportföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Storstockholm som utgör drygt hälften av lånen.

Pressmeddelanden

SBP Kredits låneportfölj mer än fördubblades under 2021

SBP Kredits kreditportfölj på 55 krediter har vid årsskiftet en beviljad kreditportfölj på 2 037 miljoner kronor varav 1 143 miljoner kronor utbetalt. Kreditportföljen har under 2021 ökat med nästan 150 procent i utestående och utbetalda krediter.

SBP Kredits kreditportfölj spränger miljardvallen

SBP Kredits prognos att kreditportföljen under 2021 ska överstiga 1 miljard kronor i utestående och utbetalda krediter är nådd. Kreditportföljen är fördelad över hela Sverige med fokus på Storstockholm som utgör drygt hälften av lånen.

SBP Kredit upprättar grönt ramverk samt överväger att ta upp gröna lån

SBP Kredit har tagit fram ett ramverk för grön finansiering som skapar förutsättningar att emittera gröna lån. Ramverket för grön finansiering beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan och kvalificeras därmed att finansieras med gröna lån.

SBP Kredit erhåller en BBB- rating från Scope

SBP Kredit undersöker möjligheterna att emittera ett säkerställt kapitalandelslån i en ny fond. Det säkerställda kapitalandelslånet har erhållit en preliminär BBB- rating från Scope.

Nyheter

Alla lägenheter sålda innan projektet var klart

Alla lägenheter sålda innan projektet var klart

I projektet Brf Hyttbäcken i Falun var SBP med från start och finansierade. Projektet började med en markanvisning från Falu kommun och Lillskär hade sålt drygt 60 procent av de 42 lägenheterna innan byggstarten i januari 2019.

Från Ica-handlare till bostadsutvecklare

Från Ica-handlare till bostadsutvecklare

Ola Thunell har en lång bakgrund som Ica-handlare. När familjen flyttade från Värmland till Stockholm för att driva en Ica-butik behövde familjen någonstans att bo. Entreprenadbolaget som byggde deras hus gjorde det med sådan bravur, vilket blev startskottet för Signum Fastigheter 2014.

Kundansvarig till Svensk BostadsPartner

I takt med att Svensk BostadsPartner växer har behovet av ytterligare en kundansvarig till teamet tillkommit. Som kundansvarig är du ansvarig för att leda kreditprocessen från ax till limpa i nära kontakt med kunder, medarbetare och kreditkommitté.