Kallelse till årsstämma

Datum: Torsdagen den 20 maj 2021

Tid: Kl 16.00

Plats: Digitalt via Teams

 

Publicerat: 2021-04-21

Härmed kallas aktieägarna i Svenska BostadsPartner AB (publ), org nr 559067-4825, till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021 kl 16.00. Stämman kommer att hållas digitalt via Teams.

På stämman kommer de ärenden som anges i bolagsordningen att behandlas.

Årsredovisning, samt styrelsens förslag till teckningsoptioner, kommer att skickas ut till samtliga aktieägare före stämman.

Rätt att rösta på stämman har samtliga aktieägare införda i bolagets aktiebok.

I samband med stämman kommer även en presentation att ske av marknaden och bolagets utveckling hittills samt en presentation av och diskussion kring planer och ambitioner för det kommande året.

Kallelse till årsstämman kommer även att ske i Svenska Dagbladet samt i Post- och Inrikes tidningar.

Aktieägarare som önskar delta på stämman bör anmäla sig senast den 17 maj 2021 till Åsa Geeber, asa@svenskbostadspartner.se.

Länk med inloggningsuppgifter till mötet skickas dagarna innan årsstämman.

 

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Om Svensk Bostadspartner:

Svensk Bostadspartner, med fonden SBP Kredit, lånefinansierar fastighetsprojekt i Sverige. Sedan starten 2016 har vi beviljat närmare 100 krediter om totalt 2 miljarder kronor.