Byggnadskreditiv

Vi tillhandahåller traditionellt byggnadskreditiv till ditt fastighetsprojekt

 

Det här är byggnadskreditiv

Via oss på SBP kan du skräddarsy en finansieringslösning utifrån just dina behov med anpassad säkerhetsstruktur och löptid.

Oavsett hur byggnadskreditivet läggs upp har vi pengarna tillgängliga från dag ett, vilket innebär att vare sig det avser bottenlån eller topplån är du som låntagare inte beroende av crowdfunding eller andra investerare.

Vi finansierar byggprojekt upp till 100 miljoner kronor – allt från bostadsrätter, villor och hyresrätter till kommersiella fastigheter. Vi tar inte någon limitavgift för hela kreditramen, och ränta betalas enbart på den del som har utbetalats. Du som kund väljer själv om du vill betala löpande ränta under pågående byggnation eller avvakta till dess att projektet är färdigställt.

Byggnadskreditivet betalas ut i etapper enligt en lyftplan som baseras på projektets framsteg. Byggnadskreditivet kan med fördel kombineras med en underliggande finansiering från bank. Det är också möjligt att enbart finansiera sig via oss utan inblandning av andra finansiärer.

Hur stort belopp vi lånar ut är en samlad bedömning av hur affären ser ut och vilka säkerheter som erbjuds. Som säkerhet tar vi oftast pantbrev eller överhypotek på befintliga pantbrev tillsammans med en moderbolagsgaranti. Vi har inte personlig borgen som krav på säkerhet.

Är du osäker på vilken finansieringslösning som skulle kunna passa just dig är det bara att kontakta oss, så försöker vi hitta en lösning tillsammans. Välkommen att höra av dig!

 

Exempel på fastighetsfinansieringar