Kallelse till årsstämma den 20 maj 2021

Kallelse till årsstämma Datum: Torsdagen den 20 maj 2021 Tid: Kl 16.00 Plats: Digitalt via Teams   Publicerat: 2021-04-21 Härmed kallas aktieägarna i Svenska BostadsPartner AB (publ), org nr 559067-4825, till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021 kl 16.00. Stämman...