SBP Bostads­partner

Projekt­­­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

Pressmeddelande: SBP Kredit offentliggör delårsrapport

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021.

Fastighetsfinansiering

Vi vill skapa för­ut­sätt­ningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Vi erbjuder en okomp­­licerad och trygg finans­ierings­­­lös­ning med tydliga villkor.

En samarbetsform som skapar värde

Vi tillför det kapital som behövs för att fylla gapet mellan bank­finansiering och eget kapital.

Att verka för att fler lägen­heter och arbets­­­platser byggs skapar värde för sam­hället.

Lång och bred erfarenhet

Vi bidrar med en gedigen erfarenhet från såväl projektutveckling som bank. Det underlättar för dig.

Vi tillskjuter kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett projekt, d v s under själva byggnadsperioden.