SBP Bostadspartner

Projekt­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

SBP Kredits kapital- och vinstandelslån har idag emitterats och upptagits till handel

SEB Kredit AB (publ) har idag emitterat ett vinstandelslån om 412 200 000 kr samtidigt som det har tagits upp till handel på NGM:s lista Miscellaneous Nordic AIF.

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis

SBP Kredit AB (publ) offentliggör resultat avseende erbjudande om teckning av vinstandelsbevis. Sedan teckningstiden gått ut meddelas att godkända teckningssedlar erhållits till ett sammanlagt belopp om 412 200 000 kr.

Emission av kapital- och vinstandelslån

SBP Kredit AB (publ) ger ut kapital- och vinstandelslånStyrelsen i SBP Kredit AB (publ) har beslutat ge ut ett kapital- och vinstandelslån.  Löptiden för lånet är 7 december 2020 – 31 mars 2026. Initial emission upp till 500 000 000 kr inom en ram på 1 000 000 000 kr....

Kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) erbjuder professionella investerare och allmänheten i Sverige kapital- och vinstandelslån enligt de villkor som anges i prospektet. Teckningstiden är mellan 26 oktober och 13 november 2020.