SBP Bostads­partner

Projekt­­­finans­­iering av fastig­­­heter

När du behöver en finansieringslösning för dina fastighetsprojekt.

Senaste nytt

SBP Kredit AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020

Bolaget offentliggör härmed årsredovisningen för 2020.

SBP Kredit AB är en alternativ investeringsfond med syfte att finansiera fastighetsprojekt i Sverige genom att lämna krediter mot säkerhet.

Fastighetsfinansiering

Vi vill skapa för­ut­sätt­ningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.

Vi erbjuder en okomp­­licerad och trygg finans­ierings­­­lös­ning med tydliga villkor.

En samarbetsform som skapar värde

Vi tillför det kapital som behövs för att fylla gapet mellan bank­finansiering och eget kapital.

Att verka för att fler lägen­heter och arbets­­­platser byggs skapar värde för sam­hället.

Lång och bred erfarenhet

Vi bidrar med en gedigen erfarenhet från såväl projektutveckling som bank. Det underlättar för dig.

Vi tillskjuter kapital och kunskap i den mest kapitalintensiva delen av ett projekt, d v s under själva byggnadsperioden.

Kapital- och vinstandelslån

Styrelsen i SBP Kredit AB (publ) erbjuder professionella investerare och allmänheten i Sverige kapital- och vinstandelslån enligt de villkor som anges i prospektet. Teckningstiden är mellan 26 oktober och 13 november 2020.